author تماس: 09385854550 --54230566

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

این جستجو را ذخیره می کنید؟

مرتب سازی:

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

840,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 112

آپارتمان

2 ماه قبل

840,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 112

آپارتمان

2 ماه قبل

متری3,000,000تومان
متری3,000,000تومان

زمین مسکونی

2 ماه قبل

1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 105

آپارتمان

2 ماه قبل

1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 105

آپارتمان

2 ماه قبل

460,000,000تومان
460,000,000تومان

زمین مسکونی

2 ماه قبل

50,000,000تومان

متر: 400

انباری / سوله

2 ماه قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 120

آپارتمان

2 ماه قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 120

آپارتمان

2 ماه قبل

570,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 104

آپارتمان

2 ماه قبل

570,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 104

آپارتمان

2 ماه قبل

400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

آپارتمان

2 ماه قبل

400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

آپارتمان

2 ماه قبل

450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

آپارتمان

2 ماه قبل

450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 80

آپارتمان

2 ماه قبل

1,400,000,000تومان

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

1,400,000,000تومان

خانه ویلایی / حیاط دار

2 ماه قبل

290,000,000تومان
290,000,000تومان

باغ شهری

3 ماه قبل

795,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 120

آپارتمان

3 ماه قبل

795,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر: 120

آپارتمان

3 ماه قبل

3 ماه قبل

متری670,000تومان
متری670,000تومان

زمین مسکونی

4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر: 240

خانه ویلایی / حیاط دار

5 ماه قبل

1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر: 240

خانه ویلایی / حیاط دار

5 ماه قبل